Kutsu Muuramen Yritys ry:n syyskokoukseen ma 28.11.
SeuraJulkaistu: 18.11.2022 00.00

Kutsu Muuramen Yritys ry:n syyskokoukseen ma 28.11.

Hei Muuramen Yritys ry:n jäsen,

Muuramen voimistelu- ja urheiluseura Yritys ry:n sääntömääräinen syysvuosikokous pidetään ma 28.11.22 klo 18 Työväentalolla. Seuran sääntöjen mukaan kokouksessa ovat äänivaltaisia kaikki seuran varsinaiset jäsenet (yli 15-vuotiaat), jotka ovat maksaneet jäsenvelvoitteensa vuoden 2021 osalta. Kahvitarjoilun järjestämisen vuoksi pyydetään ennakkoilmoittautumista kokoukseen to 24.11. mennessä osoitteeseen: miikka.vitikainen@muuramenyritys.fi.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. valitaan kokoukselle tarpeelliset toimihenkilöt;

2. valitaan pöytäkirjan tarkistajat;

3. vahvistetaan tulevan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio;

4. vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksun suuruus sääntöjen 3 §:n mukaisesti;

5. vahvistetaan hallituksen ja jaostojen jäsenten palkkiot;

6. päätetään hallituksen valittavien määrästä (3-10henkilöä)

7. valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä muut jäsenet

8. valitaan yksi tai kaksi tilitarkastajaa tai toiminnantarkastajaa, ja

varatilintarkastajaa tai varatoiminnantarkastajaa. Tilintarkastajaksi voidaan valita

tilintarkastusyhteisö.

9. päätetään hallituksen avuksi asetettavista ja hallituksen alaisuudessa

toimivista jaostoista sekä annetaan hallitukselle valtuudet jäsenten valitsemiseen;

10. päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä

11. käsitellään kokoukselle tehdyt esitykset ja muut esille tulleet asiat.

Tervetuloa!

Muuramen Yritys ry

Hallitus

Muuramen Yritys ry

y-tunnus: 0208437-5

Virastotie 2, 40950 Muurame