Muuramen Yrityksen sääntömääräinen syyskokous 23.11.2021 klo 19
SeuraJulkaistu: 04.11.2021 00.00

Muuramen Yrityksen sääntömääräinen syyskokous 23.11.2021 klo 19

Muuramen Voimistelu- ja urheiluseura Yritys ry syysvuosikokous järjestetään Työväentalolla 23.11.2021 klo 19.

Ilmoittaudu kokoukseen viim. 21.11. mennessä sähköpostitse puheenjohtajalle auli.pitkanen ÄT jyu.fi

Kokouksen esityslista
Kokouksen avaaminen

Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksesta ilmoitettu viime vuosikokouksen päättämällä tavalla kunnan tiedotuslehti Muuramelaisen numerossa 17/2021 (ilmestysmispäivä 11.11.2021) sekä yhdistyksen nettisivuilla.

Todetaan läsnäolijat:

1. Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus.

Päätös:

2. Asialistan hyväksyminen.

Päätös:

3. Valitaan kokoukselle tarpeelliset toimihenkilöt (puheenjohtaha, sihteeri ja kaksi ääntenlaskijaa).

Päätös:

4. Valitaan pöytäkirjan tarkastajat.

Päätös:

5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio kalenterivuodelle 2022.

Päätös:

6. Vahvistetaan seuramaksu, liittymismaksun ja jäsenmaksun suuruus ja maksuajankohta seuraavalle kalenterivuodelle 2022.

Esitys: Ei liittymismaksua. Seuran hallitus esittää syyskokoukselle, että jäsenmaksun ja seuramaksun suuruus pysyy samana. Jäsenmaksu 15 euroa/jäsen. Seuramaksu 50 euroa/aktiiviharrastaja/laji.

Päätös:

7. Vahvistetaan hallituksen ja jaoston jäsenten palkkiot

Esitys: Ei makseta palkkioita.

Päätös:

8. Päätetään hallituksen jäsenmäärä vuodelle 2022.

Päätös:

9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet.

Päätös:

10. Valitaan toiminnantarkastajat ja varatoiminnantarkastajat.

Päätös:

11. Päätetään hallituksen avuksi asetettavissa ja hallituksen alaisuudessa toimivista jaostoista sekä valitaan niiden jäsenet ja annetaan hallitukselle valtuudet jäsenten valitsemiseen.

Päätös:

12. Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä.

Päätös:

13. Valitaan seuran edustajat ja varaedustajat eri järjestöjen ja yhteisöjen kokouksiin.

Päätös:

14. Käsitellään kokoukselle tehdyt esitykset.

Päätös:

15. Muut esitetyt asiat.

16. Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo nn:nn.